ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาภาภรณ์ แก้วโสภณ ในการขอมีวิทยฐานะ ชำนาญการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 65
การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธะยา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูุ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
การตรวจทานคะแนน
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
การมอบทุนโครงการอิ่มอุ่นทุนการศึกษาฯของโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข"
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 65
การประชุมหารือและออกแบบ/วางแผนการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน๊ตในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
การนิเทศภายในผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษาของกองทุนนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 65
กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ประเมินแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
กิจกรรม Big Cleaning Day
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65